Hirvijahti aloitetaan kokoontumalla kämpälle xx.xx. klo 7.00