ARO-TOIVAKAN KYLÄOSASTON VUOSIKOKOUS ERÄHOVILLA . 14.3.2019 klo18:00.

1§ 2§ 3§ 4§ 5§

Kokouksen avaus

Kokous alkoi 18.07

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Rinta-Valkama ja sihteeriksi Eero Hautala

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa.

Tarkastajiksi valittiin Kimmo ja Ville

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitetään toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta

Lisätään toimintakertomukseen Tietokoneen hankinta Reviiri järjestelmää varten, kauriita kaatui 15 kappaletta, sekä kodan rakennus.
6§ Esitetään tilit ja tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7§ 8§ 9§

Esitettiin tilien tulot ja menot. Toiminnantarkastajien lausunto kuultiin kuluneelta kaudelta.

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja varainhoitajalle.

Johtokunnalle ja varainhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kyläosaston puheenjohtajan vaali.

Jarmo Itäluoma jatkaa puheenjohtajana.

Johtokunnan jäsenten vaali

Erovuorossa: Janne Ala-Ikkelä, Kimmo Keto-Aro, Joonas Tamsi. -18 valittu johtokuntaan: Reijo kuusela, Eero Hautala ja Jari Malkamäki

( V.Pääkkönen ja M.Itäluoma ei kuulu johtokuntaan)

Janne Ala-Ikkelän tilalle valittiin Anni Mäki-Reinikka, Joonas Tamsi ja Kimmo Keto-Aro jatkaa johtokunnassa. Mauno Itäluoman tilalle äänettömäksi jäseneksi valittiin Janne Pääkkönen.

 1. 10§  Valitaan toiminnantarkastaja sekä varattoiminnantarkastajaToiminnantarkastajaksi valittiin Henna Laakso ja varalle Anne Laakso.
 2. 11§  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten.Toiminta- ja taloussuunnitelma kuultiin Jarmo Itäluoman toimesta. Metso hankkeesta myöskerrottiin ja vahvistettiin. Maanomistajapeijaiset sunnuntaina 13.4 Erähovilla.
 3. 12§  Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio.Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio.
 4. 13§  Todetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. Liittymismaksu 50€Maanomistajan jäsenmaksu 20€ Jäsenmaksu 40€
 5. 14§  Uudet jäsenet.Lassi Toivakka valittiin maanomistajajäseneksi. Tommi Saari hyväksyttiin maanomistajajäseneksi. Pekka Alanen valittiin jäseneksi.
  Jukka Saari valittiin jäseneksi.Lasse Heikkilä, Jouko Pakkala ja Aki Yrttimaa hyväksyttiin jäseniksi.Eronneet/erotettavat jäsenetPoistettiin jäsenlistalta 2 maksamatonta jäsentä

15§ SML:n kokousedustajan valinta

Puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä voi osallistua kokoukseen. Jarmo Itäluoma ja muita halukkaita.

 1. 16§  KaurispukkijahtiKolme kauris pukki lupaa keväälle.
 2. 17§  Muut asiat: PienpetokisaPienpetoja saatu yhteensä 23
  Kaikki pienpedot ovat mukana kisaan. (näätä ja mäyrä lisättiin kaudelle 19-20) Metso-hanke
  Kerrottiin aikaisemmassa kohdassa.
  Eränkävijät kirja
  Kirja hankittiin.
 3. 18§  Kokouksen päättäminenKokous päätettiin 19.57