Hirviharjoitusammunnat

Pitovuoro vuonna 2022 kullakin kyläosastolla on kerran kesässä. Kyläosastot huolehtivat harjoitusammuntojen pitäjät itse paikalle hyvissä ajoin, että harjoitukset ovat valmiina alkamaan aikataulun mukaisesti.

 

Yleiset kaikille vapaat harjoitusammunnat:

Päivämäärä Kello Matka Vastuu
17.06 17-19 75m Kirkonkylä
01.07 17-19 75m Eränummi
22.07 17-19 100m Mattila-Harja
29.07 17-19 75m Ikkeläjärvi
05.08 17-19 100m Aro-Toivakka
12.08 17-19 75m Kainasto
18.09 15-17 Kaikki

Jokainen kyläosasto voi itse pitää kyläosaston omia harjoituksia pakollisten yleisten lisäksi. Kyläosaston omia harjoituksia varten varmista kalenterista vapaa aika, ja ilmoita tämä Maria Kiviluomalle (040 1517571), joka lisää harjoituksen kalenteriin. Näin vältytään päällekkäisyyksiltä. Kyläosaston omat ammunnat ovat kyläosastokohtaisia, eivät yleisiä.

 

Hirviharjoitusammuntojen tulokset 2022:

NimiTulos
Ala-Häivälä Marko43
Ala-Häivälä Marko52
Ala-Häivälä Marko27
Ala-Häivälä Marko41
Ala-Häivälä Marko19
Ala-Pantti Jouko51
Ala-Seppänen Juha86
Ala-Seppänen Juha74
Ala-Seppänen Juha59
Ala-Seppänen Juha60
Ala-Seppänen Juha60
Ala-Seppänen Pauli25
Ala-Seppänen Pauli26
Ala-Seppänen Pauli37
Ala-Seppänen Pauli29
Alakokko Juha44
Alakokko Juha53
Alakokko Juha43
Alanen Osmo74
Alanen osmo50
Alapantti Jouko30
Alapantti Jouko37
Anttalainen Martti49
Gazdali Mohamed10
Gazdali Mohamed19
Gazdali Mohamed61
Gazdali Muhamed26
Granholm Henri23
Granholm Henri66
Granholm Henry38
Granholm Henry66
Granholm Henry38
Granholm Mika51
Granholm Mika52
Granholm Mika62
Granholm Mika73
Granholm Väinö61
Granholm Väinö69
Granholm Väinö61
Granholm Väinö47
Granholm Väinö64
Granholm Väinö69
Haahka Jari69
Haahka Jari69
Haahka Jari62
Haapaniemi Jyrki48
Haapaniemi Jyrki59
Haapaniemi Jyrki49
Haapaniemi Jyrki69
Haapaniemi Jyrki38
Hakala Tuomas24
Hakala Tuomas44
Hakala Tuomas49
Hakamaa Marko34
Hakamaa Marko41
Hakamaa Marko41
Hakamaa Marko34
Hakamaa Marko41
Hakamaa Marko41
Hakola Antti83
Hakola Antti74
Hangasluoma Ossi56
Hangasluoma Ossi26
Hangasluoma Ossi47
Hangasluoma Ossi35
Hangasluoma Ossi46
Hangasluoma Ossi58
Hangasluoma Petri64
Hangasluoma Petri64
Hangasluoma Petri55
Hanka Pauli65
Hanka Pauli69
Hanka Pauli65
Hanka Pauli69
Harju-Keturi Keijo70
Harju-Keturi Keijo 57
Harju-Panula Vesa46
Harju-Panula Vesa57
Harju-Panula Vesa59
Hautala Akseli31
Hautala Akseli41
Hautala Eero73
Hautala Eero49
Hautala Eero61
Hautala Jaakko70
hautala lasse33
hautala Lasse25
Hautala Lasse29
Hautala Lasse35
Hautamäki Markku25
Hautamäki Markku19
Hietaranta Olavi40
Hietaranta Olavi57
Hietaranta Veikko25
Hietaranta Veikko37
Hietaranta Veikko20
Hietaranta Veikko25
Hietaranta Veikko37
Hietaranta Veikko20
Hietaranta Veikko48
Hietarinta Olavi49
Hietarinta Olavi52
Hietarinta Olavi40
Hietarinta Olavi49
Hongisto Juha-Matti60
Hongisto Juha-Matti58
Hongisto Pentti59
Hongisto Pentti5
Hongisto Pentti56
Huhtanen Jere45
Huhtanen Jere76
Huhtanen Jere63
Hyvärinen Hannu43
Hyvärinen Hannu61
Ilomäki Mika84
Iso-Oja Aki67
Iso-Oja Aki67
Iso-Oja Henri51
Iso-Oja Henri73
Iso-Oja Ismo45
Iso-Oja Ismo45
Iso-Oja Ismo42
Iso-Oja Ismo64
Iso-Oja Jarmo57
Itäluoma Jarmo67
Itäluoma Jarmo71
Itäluoma Mauno59
Itäluoma Mauno48
Jokela Lasse50
Jokela Lasse84
Jokela Lasse68
Jokela Lasse59
Jokipii Jukka42
Jokipii Jukka53
Jokipii Jukka47
Jokipii Jukka67
Jokipii Jukka43
Jokipii Nella11
Junttila Jouko44
Junttila Jouko50
Kahila Markku47
Kahila Markku32
Kahila Markku42
Kahila Markku49
Kainasto- Ontto Janne45
Kainasto-Ontto47
Kainasto-Ontto Janne36
Kainasto-Ontto Janne45
Kainasto-Ontto Janne47
Kainasto-Ontto Janne18
Kainasto-Ontto Janne38
Kainasto-Ontto Janne29
Kainasto-Ontto Janne10
Kainasto-Ontto Janne39
Kainasto-Ontto Janne37
Kallio Matti29
Kallio Matti47
Kallio Matti48
Kallio-Könnö Pekka22
Kallio-Könnö Pekka31
Kallio-Könnö Pekka10
Kallio-Könnö Pekka14
Kallio-Könnö Pekka22
Kallio-Könnö Pekka31
Kallio-Könnö Pekka30
Kallio-Könnö Pekka16
Kallio-Könnö Toni53
Kallio-Könnö Toni65
Kalliomäki Mikko40
Kalliomäki Mikko50
Kalliomäki Mikko53
Kaskinen Petri17
Kaskinen Petri49
Kaskinen Petri37
Keto-Aro Kimmo59
Keto-Aro Kimmo45
Kinnunen Jorma18
Kinnunen Jorma23
Kinnunen Jorma14
Kinnunen Jorma22
Kinnunen Jorma33
Kiviluoma Jari-Matti77
Kiviluoma Jari-Matti87
Kiviluoma Jari-Matti85
Kiviluoma Maria68
Kiviluoma Maria80
Kiviluoma Maria35
kiviluoma Maria61
Kiviluoma Markku18
Kiviluoma Markku35
Kiviluoma Markku28
Kiviluoma Markku35
Kiviluoma Mikko40
Kiviluoma Pauli58
Kiviluoma Pauli61
Kivimäki Jari70
Kivimäki Jari63
Kivimäki Jorma72
Kivimäki Jorma49
Kivimäki Juulia36
Kivimäki Juulia53
Kivimäki Juulia64
Kivimäki Juulia65
Kivimäki Juulia64
Koivisto Matti51
Koivisto Matti46
Koivisto Matti42
Koivisto Matti51
Koivisto Matti46
Koivumäki Timo67
Koivumäki Timo40
Korvajärvi Aarne0
Korvajärvi Aarne25
Korvajärvi Aarne9
Kreko Alpo3
Kreko Alpo14
Kreko Alpo26
Kreko Alpo17
Kreko Alpo7
Kreko Alpo14
Kreko Alpo15
Kujala Erkki15
Kujala Erkki53
Kujala Erkki15
Kujala Erkki45
Kujala Mikko72
Kujala Mikko74
Kujanpää Heikki39
Kujanpää Heikki40
Kujanpää Heikki39
Kuusela Reijo20
Kuusela Reijo31
Kuusela Reijo45
Kuusela Reijo38
Laakso Anne73
Laakso Anne56
Laakso Antti66
Laakso Antti66
Laakso Antti66
Laakso Henna62
Laakso Henna79
Laakso Jari88
Laakso Jari87
Laakso Jari90
Laakso Maria81
Laakso Maria75
Laakso Maria82
Laine Jarkko33
Laine Jarkko36
Laine Jarkko52
Lakso Matti51
Lakso Matti41
Lakso Matti48
Lappalainen Leo49
Lappalainen Leo57
Lasse Jokela72
Lasse Jokela61
Latva-Panula Miko59
Latva-Panula Miko34
Latva-Panula Miko14
Latvanen Markku67
Latvanen Markku55
Latvanen Markku68
Lehtimäki Harri55
Lehtimäki Harri48
Lehtimäki Oskari74
Lehtimäki Oskari83
Lehtinen Markku33
Lehtinen Markku41
Lehtinen Markku45
Lehtinen Rauno52
Lehtinen Rauno66
Lenselink Sjoerd30
Lenselink Sjoerd29
Lenselink Sjoerd28
Lohikoski Seppo28
Lohikoski Seppo28
Lohikoski Seppo32
Lohikoski Seppo52
Lukinmaa Kauko39
Lukinmaa Kauko32
Lukinmaa Kauko14
Lukinmaa Kauko22
Lukinmaa Kauko22
Lukinmaa Kauko14
Lukinmaa Kauko22
Lukinmaa Kauko22
Luopakka Ville56
Luopakka Ville78
Luukkainen Ville67
Luukkainen Ville47
Lähdekorpi Keijo25
Lähdekorpi Keijo46
Lähdekorpi keijo32
Lähdekorpi Simo36
Lähdekorpi Simo32
Lähdekorpi Simo32
Lähdekorpi Veikko32
Lähdeniemi Matti5
Lähdeniemi Matti10
Lähdeniemi Matti0
Lähdeniemi Matti23
Lähdeniemi Matti35
Lähdeniemi Matti28
Länsikallio Jarmo66
Länsikallio Jarmo60
Malkamäki Mika70
Martola Jaakko75
Martola Jaakko70
Marttunen Heikki73
Marttunen Heikki60
Mattila Juhani71
Mattila Juhani75
Mattila Juhani71
Mattila Juhani75
Metsänranta Jouko19
Metsänranta Jouko44
Metsänranta Jouko44
Metsäranta Jouko41
Mika Malkamäki43
Mustonen Tero54
myllykangas matti46
Myllykangas Matti40
Mäki-Könnö Erkki35
Mäki-Könnö Erkki40
Mäki-Könnö Erkki31
Mäki-Könnö Erkki40
Mäki-Könnö Erkki31
Mäki-Ontto Janne52
Mäki-Ontto Janne39
Mäki-Ontto Janne41
Mäki-Reinikka Jari56
Mäki-Reinikka Jari70
Mäki-Reinikka Jari43
Mäki-Turja Eero44
Mäki-Turja Eero30
Mäki-Turja Eero55
Mäki-Turja Emma39
Mäki-Turja Emma31
Mäki-Turja Emma27
Nurmela Kalevi51
Nurmela Kalevi58
Oiva Sauna-Aho68
Ojanpää Jari63
Ojanpää Jari89
Ojanpää Jorma73
Ojanpää Jorma53
Paananen Juho78
Paananen Juho85
Palander Samu67
Palander Samu45
Palmroth Jussi38
Palmroth Jussi51
Palmroth Jussi69
Paloheimo Joonas66
Paloheimo Joonas79
Pantti Tommi36
Pantti Tommi33
Pantti Tommi42
Pantti Tommi66
Panttila Ville46
Pelloniemi Tapani57
Pellonniemi Jani58
Pellonniemi Jani39
Pellonniemi Jani43
Pellonniemi Tapani49
Pellonniemi Tapani42
Peltola Joonas57
Peltola Joonas63
Peltola Olavi20
Peltola Olavi20
Peltomaa Marko64
Peltomaa Marko51
Peltomaa Tapio46
Peltomaa Tapio64
Peltonen Olavi45
Peltonen Olavi28
Perälä Kaarlo63
Perälä Kaarlo29
Perälä Kaarlo69
Perälä Kalle29
Perälä Kalle55
Petäys Matti80
Petäys Matti72
Petäys Matti61
Pietari Martti20
Pietari Martti20
Pääkkönen Ari-Pekka68
Pääkkönen Ari-Pekka52
Pääkkönen Ari-Pekka68
Pääkkönen Ari-Pekka52
Pääkkönen Heikki23
Pääkkönen Heikki37
Pääkkönen Heikki45
Pääkkönen Janne72
Pääkkönen Janne65
Pääkkönen Janne77
Pääkkönen Janne40
Pääkkönen Pentti26
Pääkkönen Pentti22
Pääkkönen Pentti25
Pääkkönen Pentti22
Pääkkönen Pentti10
Pääkkönen Pentti34
Pääkkönen Ville62
Pääkkönen Ville46
Rinne Kyösti31
Rinne Kyösti49
Rinne Reko49
Rinne Reko58
Rinne Reko53
Rinta-Valkama Heikki36
Rinta-Valkama Heikki7
Rinta-Valkama Heikki55
Rinta-Valkama Sami49
Rinta-Valkama sami62
Risku Juho51
Risku Juho57
Risku Mika73
Risku Mika79
Risku Petri50
Risku Petri60
Risku Petri74
Ristilä Jouko20
Ristilä Jouko47
Ristilä Jouko45
Saku Väistö55
Saku Väistö57
Salmela Jussi42
Salmela Jussi23
Salmela Jussi46
Salmela Jussi37
Salmela Ville50
Salmela Ville61
Salmela Ville47
Salmela Ville56
Salmela Ville59
Salmela Ville59
Salo Sonja42
Salo Sonja48
Salo Sonja40
Salo-Jouppi Jussi41
Salo-Jouppi Jussi43
Salo-Jouppi Jussi20
Santala Pentti44
Santala Pentti40
Santala Pentti57
Sauna-aho Oiva53
Saviharju Seppo54
Saviharju Seppo54
Saviharju Seppo54
Saviharju Seppo54
Silen Heidi63
Sillanpää Pekka44
Sillanpää Pekka34
Sillanpää Pekka24
Sundell Tom55
Sundell Tom74
Syrjälä Elmeri50
Syrjälä Elmeri51
Syrjälä Elmeri66
Syrjälä Jussi59
Syrjälä Jussi59
Syrjälä Matti43
Syrjälä Matti45
Syrjälä Matti32
Syrjälä Santeri70
Syrjälä Santeri52
Syrjälä Tuomas27
Syrjälä Tuomas30
Syrjälä Tuomas83
Talvitie Helge30
Talvitie Helge21
Talvitie Helge28
Talvitie Helge39
Talvitie Jouko31
Talvitie Jouko62
Talvitie Jouko53
Tampsi Kari90
Tampsi Kari89
Tampsi Topi59
Tampsi Topi64
Toivakka Antti58
Toivakka Antti56
Toivakka Juhani59
Toivakka Juhani57
Tuomi Esko13
Tuomi Esko17
Tuomi Esko17
Tuomi Esko17
Tuomi Esko17
Tuomi Esko35
Tuomi Esko20
Tuovinen Kari35
Tuovinen Kari51
Tuovinen Kari40
Uusi-Rajasalo Markku 67
Uusi-rajasalo Markku64
Vantaa Emilia43
Vantaa Emilia33
Viitala Ari74
Viitala Ari79
Viitala Ari28
Viitala Ari68
Viitala Ari74
Viitala Esko12
Viitala Esko12
Viitala Esko24
Viitala Esko5
Viitala Esko26
Viitala Esko18
Viitala Esko26
Viitala Jussi49
Viitala Jussi65
Viitanen Joni77
Viitanen Joni57
Vuori Jani50
Vuori Jani51
Väistö Harri57
Väistö Harri63
Väistö Saku70
Yli-Koski Heikki36
Yli-Koski Heikki21
Yli-Koski Heikki41
Yli-Koski Heikki36
Yli-Koski Heikki21
Yli-Koski Heikki41
Yli-Koski Heikki39
Yli-Teevahainen Ville 63
Yli-Teevahainen Ville 76
Yli-Teevahainen Ville68
Yli-Teevahainen Ville68
Yli-Teevahainen Ville87
Yli-teevahainen Ville66

HIrviharjoitusammuntojen tulokset 2021: