KuvaajaTommi

AMPUMAKOKEET

Kauhajoen riistanhoitoyhdistys

Vuoden 2024 ampumakokeet ja pitovastuulliset:

20.4. Kainasto LA klo 12-13

11.5.2024 Aro-Toivakka LA klo 10-11

2.6.2024 Mattila-Harja SU klo 11-12

16.6.2024 Nummijärvi SU klo 11-12

14.7.2024 Ikkeläjärvi SU klo 11-12

25.7.2024 Päntäne TO klo 17-18

11.8.2024 Kirkonkylä SU klo 11-12

18.8.2024 Hyyppä SU klo 11-12

29.8.2024 Päntäne TO klo 17-18

22.9.2024 Muurahainen SU klo 11-12

Ampumakoe on ampumaradalla metsästysasetta käyttäen suoritettava ampumataitokoe, jonka hyväksytty suorittaminen vaaditaan Suomessa ennen kuin saa luvallisesti metsästää karhua, hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa tai metsäkaurista rihlatulla luotiaseella.

Metsäkaurista tai valkohäntäpeuraa haulikolla täyteispatruunaa käyttäen metsästettäessä ei tarvita ampumakoetta. Koe on suoritettava kyseisen lajin metsästykseen lain mukaan soveltuvalla ampuma-aseella.

Kokeita on kolme erilaista: 

  • Metsäkauriskokeella tarkoitetaan metsäkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta
  • Hirvi- ja peurakokeella tarkoitetaan hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran ja japaninkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta
  • Karhukokeella tarkoitetaan karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta

Kokeen suorittaminen

Ennen kokeen suorittamista tulee esittää voimassa oleva metsästyskortti ja aseen hallussapitolupa tai rinnakkaiskortti. Koe tulee suorittaa metsästysasetuksen 16 §:n mukaisella ampuma-aseella.
Kokeessa ammutaan 90 sekunnin sisällä neljä laukausta paikoillaan olevaan maalikuvioon joko pysty- polvi- tai istuma-asennosta. Makuuasento ei ole sallittu. Aika alkaa ensimmäisestä laukauksesta. Ammunnan aikana saa käyttää tukea, kunhan asetta ei lukita mekaanisesti alustaan.
Hirvieläinkokeissa käytetään maalikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä ja karhukokeessa maalikuviota, jonka osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.
Hirviammuntakokeen suoritusyrityksestä peritään 20 euron suuruinen maksu.

Riistakeskuksen tapahtumakalenterista löydät ajantasaiset tiedot metsästäjätutkinnoista, tutkintokoulutuksista ja ampumakokeista.