Puheenjohtaja

Vesa Harju-Panula
puh. 050 561 0376
vesa.harju-panula(a)netikka.fi

Sihteeri

Antti Rinne
puh. 050 375 0124
antti_rinne(a)hotmail.com

Rahastonhoitaja

Juha Harju-Panula
puh. 050 573 8757
juha.harjupanula(a)gmail.com

Johtokunta

Vesa Harju-Panula, puheenjohtaja
Marko Hakamaa, v
arapuheenjohtaja    
Antti Rinne, s
ihteeri    
Juha Harju-Panula, r
ahastonhoitaja           
Muut jäsenet: Jani Eklund, Juha Vilponen, Hannu Samppala, Pauli Laine

Jahtipäälliköt

 Kauris/peurakoordinaattori: Jani Eklund puh. 040 506 1706

Peuravoudit 2019-2020: Jani Eklund, Juha Vilponen, Juha Harju-Panula, Kari Uunila

Hirvipäällikkö: Jarkko Latvanen 040 067 7204

muita yhteystietoja

Jäsenvastaava, osoitteenmuutokset: Pauli Laine puh. 040-5142134, pjlaine73(at)gmail.com

Kämppäisäntä:
Granholm Henri puh. 040 086 5822

Metsästyksenvartijat: Juha Syväluoma, Jarmo Syväluoma, Henri Salonen

Suurpetoyhdyshenkilö: Harju-Panula Jussi puh. 050 4661 394. Petohavainnot voi myös ilmoittaa suoraan seuratasolle Jari-Matti Kiviluomalle puh. 0400 192 475

kirkonkylän kyläosasto

Jäsenmäärä: 263

Pinta-ala: 18 832 ha

Tilinro: FI91 4730 4020 1662 46

Metsästys

Päivitetty 14.8.2020

Rauhoitusalueet ja rauhoitusajat:

– Vuorenmäentien – Huikuntien – Kokonkyläntien sisään jäävä alue rauhoitetaan kyyhkyn metsästykseltä 20.8 klo 12:00 asti
– Kalmarinmäki, Rinnenmäki, Kalkunmäki, Sotkan ulkoilualue
– Keski-Mattilan pellot Kainastonjoen varressa Topeekan sillan kohdalla
– Kainastonjoki Myllyniemen tilan kohdalta rauhoitettu
– Hyypänjoki Sepäntien sillasta keskustaan rauhoitettu
– Lusan tiilitehtaan monttu sorsastukselta
– Talvitien sillasta Topeekalle majavalta
– Jaskarin maat Housunevalla
  Joulurauhoitus:
– Rauhoitetaan jouluaatto ja joulupäivä kaikelta metsästykseltä, myös koirat pidetään kytkettyinä

Metsästyksenvartijat:
– Juha Syväluoma, Jarmo Syväluoma, Henri Salonen

Saaliskiintiöt / metsästysajat

– Kauhajoen metsästysseuran kirkonkylän kyläosaston kesäkokouksen 9.8.2020 päätökset:
– Valtion metsästysajat riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Metsästysajat, saaliskiintiöt ja rajoitukset

– Pääseuran päätökset ajavat kyläosastojen päätösten ohi, mikäli muutoksia tulee. Muutoksista tiedotetaan nettisivujen kautta.

Metsäkauris:

– Syysjahti kyläosaston kokonaiskiintiö: 30 aikuista (Yhden aikuisen sijasta voidaan kaataa 2 vasaa, tähdätään 50% vasaosuuteen).
– Metsäkaurispukin kevätjahti, kiintiö 5 pukkia.
– Henkilökohtainen kiintiö 1 pukki/metsästäjä.
– Pääseuran päätösten mukaisesti, noudatetaan pääseuran ja kyläosaston sääntöjä.
– Seuruejahdeissa sallitaan vieraileva koiramies joka voi osallistua jahtiin kyläosaston kiintiöstä.
– Ruokintapaikkojen läheisyydessä tapahtuvaan metsästykseen sovelletaan myös kirkonkylän kyläosaston peuranmetsästyssääntöjä.
– Metsästyksen etenemistä seurataan jahtikauden aikana, koordinaattori ja peurajaosto tekee tarvittaessa päätöksiä rajoituksista alueellisesti tai metsästettävien eläinten osalta.
– Peura- ja metsäkaurisjahdista ilmoitettava etukäteen jahtikoordinaattori Jani Eklundille puh. 040 506 1706.

Metsäjänis:

– Kiintiö 5kpl/metsästäjä.

Metsäkanalinnut:

– Kiintiö 5kpl, joista korkeintaan 1 metso, koppelo rauhoitettu, päiväkiintiö max. 2kpl / pvä.
– Metsästys pelloilla kielletty.
– Riekko ja koppelo rauhoitettu.
– Kiväärin käytössä kiinnitettävä erityistä huomiota ampumasuuntiin.

Muut:

– Fasaani kiintiö 5kpl (kiintiöitä ei sovelleta, mikäli fasaania poistetaan haittalintuna esim. maanomistajan erillisestä pyynnöstä).
– Vieraspäiväkortilla kiintiö 2 fasaania + 3 kpl lisäkiintiö erillisestä 10 € kpl hinnasta.
– Peltopyy rauhoitettu.
– Ilman kiintiöitä kyyhky, sorsalinnut, rusakko.
– Päiväkorttien myyjät : Pauli Laine, Vesa Harju-Panula ja Juha Vilponen. Yhteystiedot nettisivuilla.

Majava:
– Luvat kaudelle 2020-2021. Lupia myönnetty Kauhajoen alueelle 28 kpl.
– Jahti aloitetaan 20.8.2020
– Majavajahdista kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Jani Eklundiin puh: 040 5061706

Valkohäntäpeura:

– Peurajahtiin vaikuttaa mahdollisesti Kauhajoen Metsästysseuran tasolla tehtävät päätökset (järjestäytymiskokous).

  • Jahdin aloitus: valtion ajat riista.fi/metsastys/metsastysajat/
  • Peurajaosto päättää Kirkonkylän kyläosaston kiintiöistä ja rajoituksista Kauhajoen metsästysseuran peurajahdin järjestäytymiskokouksen jälkeen.

– Peuraa voidaan kk:n kyläosastossa metsästää seuruejahtina tai kyttäämällä.
– Metsästys tapahtuu Kauhajoen metsästysseuran sääntöjen mukaisesti, lisäksi jahdin organisointiin sovelletaan ja kirkonkylän kyläosaston peuranmetsästyssääntöjä.
– Kaatoluvat anottu Kauhajoen metsästysseuran toimesta.
– Pukkeja metsästetään Sorkka 2020 hankkeen ohjeistuksen mukaisesti.
– Nuoria hyviä pukkeja pyritään säästämään.
– Aikuisten naaraiden valikoiva verotus, peurakoordinaattori päättää metsästyksestä tapauskohtaisesti
– Pyrkimyksenä säästää aikuisia tuottavia naaraita. Vasaa saa ampua koko kauden.
– Pyritään kaatoluvissa vasa % kasvattamiseen.

Kirkonkylän peuranmetsästyssäännöt löytyvät tämän linkin takaa.

Peurajahtikoordinaattori Jani Eklund puh. 040 5061706

Metsästyksestä ilmoitettava aina peurajahtikoordinaattorille etukäteen. 

Kaikki metsästyslain rikkomukset ilmoitettava poliisille!

Valvonnasta ovat vastuussa kaikki metsästäjät ja jahtipäälliköt!

Mahdolliset rikkomukset ilmoitetaan peura-ja kaurisjahdin koordinaattorille!

Kirkonkylän kyläosaston johtokunta säätää mahdolliset rangaistukset tapauskohtaisesti! 

Peuravoudit 2019-2020

– Jani Eklund, Juha Vilponen, Juha Harju-Panula, Kari Uunila

Kirkonkylän kyläosaston yhteisjahdit

– Edellä mainitut säännöt ja rajoitukset pätevät myös yhteisjahdeissa.
– Yhteisjahtien organisoinnista vastaa peurajaosto.
– Pyritään järjestämään vähintään yksi yhteisjahti kuluvan kauden aikana.
– Seuruejahdeissa sallitaan vieraileva koirahenkilö, joka voi osallistua jahtiin kyläosaston kiintiöstä.
– Halukkaat pääsevät jahtiin ottamalla yhteyttä Jani Eklundiin tai Juha Vilposeen.

Riista- ja säävaraus:
– Mikäli alueella ei ole sallittuja saaliseläimiä ei jahteja järjestetä
– Jahteja ei järjestetä, mikäli keliolosuhteet eivät salli.
– Osallistujille lainmukainen metsästysvarustus ja VHF-puhelimet. Lisäksi muu henk.koht. varustus, kuten sukset, lumikengät yms.
– Yhteisjahtien ajankohdat ilmoitetaan kyläosaston nettisivuilla. Asiasta voi myös tiedustella puhelimitse peurakoordinaattorilta ja jahtivoudeilta.

Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran ruokinta

– Suositellaan uusien ruokintapaikkojen perustamista.
– Ruokintapaikkoja ei tule perustaa tien välittömään läheisyyteen.

– Liikenneonnettomuustilanteessa tien lähelle perustettujen ruokintapaikkojen ylläpitäjää voidaan syyttää liikenteenvaarantamisesta

– Kaikki jäsenet voivat omatoimisesti perustaa ruokintapaikkoja.
– Yhteistyössä tapahtuvasta ruokinnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua peurakoordinaattorille.
– Ruokintapaikat merkittävä puhelinnumerolla metsästykseen liittyviä yhteydenottoja varten.
– Riistanruokintaan viljaa ja porkkanoita hankitaan kyläosaston laskuun.
– Hannu Samppala toimittaa viljaa ja Juha Vilponen toimittaa porkkanoita.

Jäsenmaksut, päiväkortit, vierasjahti

– Liittymismaksu 50 €, peritään kaikilta uusilta jäseniltä.
– Jäsenmaksu 50 €.
– Maanomistajien jäsenmaksu 30 €.
– Päiväkortti toiseen kyläosastoon (sorkkaeläimet vain yhteisjahti) 5 €.
– Vuosikortti toiseen kyläosastoon (sorkkaeläimet vain yhteisjahti) 50 €.
– Vieraspäiväkortti (kk osaston jäsen oltava mukana, ei omaa kiintiötä) 10 €.
– Vieraspäiväkortti fasaanin metsästykseen (2 kpl kiintiö) 30 €.
– Lisäkiintiö fasaanilupaan (max 3 kpl), hinta per lintu 10 €.
– Vierasvuosikortti (joku nimetään vastuuhenkilöksi) 100 €.

– Max 3 fasaania, muu pienriista samat kiintiöt kuin jäsenillä. Ei peura, kauris tai hirvi.
– Yhteisjahteihin oikeus osallistua. Haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka johtokunta käsittelee.

 – Korttien myyjät: Vesa Harju-Panula, Pauli Laine, Juha Vilponen.

Mikäli olet tulossa vierasjahtiin, ota yhteyttä päivälupien myyjiin:

Juha Vilponen puh. 050 414 1015
Vesa Harju-Panula puh. 050 561 0376
Pauli Laine puh. 040 5142134

Hirvieläinjahti

– Kauhajoen yhteisalueen lupamäärät: hirvi 284, valkohäntäpeura 70 kpl.
– Peurajahti ”vasat ensin”-periaatteella. Pyritään 60% vasa osuuteen.
– Kauris/peurakoordinaattori: Jani Eklund puh. 040 506 1706.
– Hirvipäällikkö Jarkko Latvanen 040 067 7204.

Talkookilpailulomake

vierasjahti

Päiväkortti 10 € 
Vuosikortti 100 €

Mikäli olet tulossa vierasjahtiin, ota yhteyttä päivälupien myyjiin:

Juha Vilponen puh. 050 414 1015

Vesa Harju-Panula puh. 050 561 0376

Pauli Laine puh. 040 5142134

 

 

TOIMINTAKERTOMUS