Kauhajoen metsästysseura Aro-Toivakan kyläosasto Toiminta-ja taloussuunnitelma vuodelle 2019

Kyläosastoon kuuluu ennen vuosikokousta 128 jäsentä, joista 67 on maanomistajajäsentä.
Suurin tulonlähde on jäsenmaksut, jotka kerätään kaikilta jäseniltä.
Jäsenmaksutulot 1684 €
Sääntömääräiset kokoukset pidetään Erähovilla, ja johtokunnan kokouksia järjestän tarvittaessa. Tarvittaessa haen johtokunnalta sähköpostikeskusteluin tukea pienempiin ja nopeasti päätettäviin kysymyksiin.

Maanvuokrausta täydennetään peltoalueiden osalta kesän aikana.

Hirvi,Peura sekä pienriistan metsästyksessä noudatetaan Kauhajoen metsästysseuran yhteisesti päätettäviä kiintiöitä ja pelisääntöjä.

Jäsenmaksuvaroilla tuetaan riistapeltojen perustamista ja riistanruokintaa, sekä pienpetopyyntiä. Kesällä ammutaan kyläosaston mestaruuskisat josta toinen kisapäivä on Kainastolaisten kanssa käytävä haulilajien ottelu samalla suorituksella.

Pienpetokisa Ampumakisat Riistaruokinta Muu toiminta Jäsenmaksutulot

-600€ -400€ -300€ -384€ +1684 €

Tulos
Riistakolmiolaskentoihin osallistutaan, tuetaan koirajaostoja varaamalla koemaastoja. Osallistutaan Metso-hankkeeseen sekä maanomistaja peijaisten järjestelyihin hirvimiesten kanssa.

Jarmo Itäluoma.