Puheenjohtaja

Jari-Matti Kiviluoma

puh. 040 019 2475

jari-matti.k(a)ssvnet.fi

Sihteeri

Maria Kiviluoma

Osoitteen muutokset, jäsenasiat

puh. 040-151 7571

hyyppametsastys(a)outlook.com

Rahastonhoitaja

Rami Marttunen

puh. 045 124 6272 

rami.marttunen(a)gmail.com

Johtokunta

– Puheenjohtaja: Jari-Matti Kiviluoma
– Varapuheenjohtaja: Leo Lappalainen
– Maria Kiviluoma
– Jani Laine (050 591 0250)
– Juha Ala-Seppänen
– Jarmo Kujanpää
– Tero Mustonen (040 530 0769)
– Marko Peltomaa
– Rami Marttunen
– Oskari Lehtimäki (040-779 1585)

Jahtipäälliköt

Hirvijahtipäällikkö vuosi 2022:

Maria Kiviluoma puh. 040 151 7571

Peura- ja kaurisvastaava:

Juha Ala-Seppänen puh. 050 517 2525

Kämppäisännät

HYYPÄN MAJA
Könnönkyläntie 25, 61940 Hyyppä


Yhteyshenkilö:

Jarmo Kujanpää 040 0164346

 

Hyypän kyläosasto

Hyypän kyläosasto

Jäsenmäärä: 180

Pinta-ala: 17 355 ha

Tilinro: FI36 4730 4320 0021 90

Metsästys

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus liittyä Whatsapp-ryhmään. Ota yhteys johtokunnan jäseniiin ryhmään liittämiseksi. Ryhmässä jaetaan tietoa kyläosaston toiminnasta ja muista tärkeistä tiedoista. Turhaa viestittelyä tulee ryhmässä välttää.

Saaliskiintiöt / metsästysajat

Tarkista valtakunnallisesti mahdollisesti muuttuvat tiedot TÄÄLTÄ. Tiukempi päätös on aina voimassa.

– Metsäkanalintukiintiö 5 kpl, joista 1 urosmetso. Koppelo rauhoitettu.
– Riekko, peltopyy rauhoitettu.
– Kanalintujen metsästysajat ovat valtion määräämät ja rajoitukset kumoavat tarvittaessa seuran päätökset.
– Metsäjänis ja rusakko ei rajoitusta.
– Fasaani: ei rajoitusta
– Euroopanmajavalle Kauhajoelle haettu 50 lupaa. Luvat tulee kohdentaa ensisijaisesti ongelma-alueille. Majavan kaadosta ilmoitetaan Jani Eklundille:  paino, sukupuoli,paikka, aika sekä metsästäjänumero. Kaataja on velvollinen lähettämään DNA-näytteen LUKE:lle (pala korvasta tai nahasta, koko n.3x3cm). VAIN JANI EKLUND KIRJAA KAADON OMA RIISTA-järjestelmään. Lisätietoja saa tarvittaessa Janilta.
– Metsäkauris: Kiintiö 60kpl koko kyläosaston alueella, ei henkilökohtaisia rajoituksia. Ilmoita kaadosta heti vastaava Juha Ala-Seppäselle puh. 050 517 2525. Ilmoitus myös Oma riista -palveluun. Juha auttaa tarvittaessa ilmoittamisessa. Pukkijahdista päätetään keväällä 2022.
– Valkohäntäpeura: Seuran päätös: aikuiset 40%, vasat 60%, ilmoitus jahdista ja kaadosta Juha Ala-Seppäselle puh. 050 517 2525.
Muista ilmoittaa kaatosi Oma riista -palveluun. Tarvittaessa Juha neuvoo.
– Villisika ei rajoitusta.
– Pienpedot ei rajoitusta.

 

Rauhoitusalueet ja rauhoitusajat

 

– Joulun ajan 24.12.-25.12. riista rauhoitettu ja koirat on pidettävä kytkettynä.
– Hyypän kylä-osaston erikseen määrittämiä rauhoitusalueita ei ole.

 

Vierasjahti ja maksut

 

– Maanomistajajäsen, jolla voimassa oleva vuokrasopimus 30€
– Muu jäsen 50€
– Uuden jäsenen liittymismaksu 50€
– Päiväkortti, seuran jäsen muu kylä-osasto 5€
– Päiväkortti, vieraspaikkakuntalainen 10€
– Kausikortti seuran jäsen, muu kylä-osasto 45€
– Kausikortti vieraspaikkakuntalainen 100€
– Liittymismaksu hirviseurueeseen 300€
– Peuran metsästys, vieraspaikkakuntalainen (kysy tarkennukset kortinmyyjältä)
päivä/kausikortti + kaadettu aikuinen 200€ ja vasa 100€
– Kauriin metsästys, vieraat (1/metsästäjä, huom! kiintiöt) päivä/vuosikortilla
– Hirven metsästykseen osallistuminen (kysy jahtipäälliköltä)
– Pienpetojahtiin osallistuminen on ilmaista jäsenen seurueen mukana.

 

Hirvijahti

Metsästyksenjohtaja Maria Kiviluoma, puh. 040 151 7571
Ilmoita tulosi hirvijahtiin Marialle 31.8.2022 mennessä.
Järjestäytymiskokous majalla ja lahtikämpän tuunaus/ siivous 09.04.2022 klo 09 alkaen.
Jahtipäivät ja kellonajat löytyvät alla olevasta kalenterista:

Hirvenmetsästyskalenteri

 

Hirvijahti alkaa 22.10.2022 klo 8:00. Hirvinjahdin osallistumismaksu täydellä lihaosuudella on 150€. Puolikkaalla lihaosuudella 85€ ja ilman liha-osuutta osallistuminen 30€.