Kauhajoen riistanhoitoyhdistys

Kauhajoen riistanhoitoyhdistys

Hirvi Kauhajoen riistanhoitoyhdistys

Tilinumero FI57 4730 4020 1197 16

Kauhajoen riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, joka toimialue on Kauhajoen kaupungin hallinnoima alue. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa riistanhoitoyhdistyksen hallitus sekä hallituksen valitsema toiminnanohjaaja. Riistanhoitoyhdistysten toimintaa valvoo Suomen riistakeskus.

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1. Metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen
2. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;
3. Metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa
4. Muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät. 

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
1. Kestävän riistatalouden edistäminen
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen
3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen´
4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä
5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.