Kauhajoen riistanhoitoyhdistys

Suurpetoasiat

Kauhajoen riistanhoitoyhdistys

Riistanhoitoyhdistyksen yksi tehtävä on valvoa alueensa suurpetoyhdyshenkilöiden toimintaa ja suurpetohavainnointia. Maassamme on neljä suurpetoa: karhu, susi, ilves ja ahma, joita kaikkia on havaittu Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksen alueella. Suurpetoyhdyshenkilöt merkitsevät havainnot Tassu-järjestelmään, joka on yksi menetelmä, joita Luonnonvarakeskus käyttää suurpetojen vuotuisten kanta-arvioiden tekoon.

Suurpetohavainnoista kannattaa aina tehdä ilmoitus paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle. Vain näin toimien saadaan oikeanlainen kuva alueen suurpetokannoista ja voidaan tarvittaessa hakea lupia niiden pyyntiin.

Havaintomääriä voit tarkastella osoitteessa www.riistahavainnot.fi

Tassu-järjestelmään tallennettuja havaintoja esitetään yhdistyksen kokouksessa mahdollisuuksien mukaan.

Päivitetyn listan RHY:n alueen suurpetoyhdyshenkilöistä löydät TÄÄLTÄ.