Tervetuloa Kauhajoen Metsästysseuran kesäkokoukseen Erähoville 02.08.2021 klo 18.00Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat, sekä:

  • Vuosikokouksesta siirretyt tili- ja toiminnantarkastusasiat.
  • Mattila-Harjan Eräpirtin omistajuuden siirtyminen Kauhajoen Metsästysseuralle.
  • Kainaston kyläosaston käyttöönsä ostaman kosteikkoalueen hankinta-asiat

Kokoukseen voit osallistua myös etänä https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM1MDhlY2YtOWJhYi00OWU1LTgwM2QtZDY0MGEwMmJkMzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba060e1d-9fae-4262-90c1-2e47b15d5750%22%2c%22Oid%22%3a%22c74fd378-3ce7-4d42-a467-2c6444865159%22%7d