Tervetuloa Kauhajoen Metsästysseura Ry:n vuosikokoukseen Erähoville 24.4.2023 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä Hyypän kyläosaston Majan hankekokonaisuus sekä hankkeen rahoittamiseen liittyvän lainan nostaminen.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teamsilla

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZkYWJhM2QtMTgwYS00NzhmLWEwMzgtNTJhZTIwZWM0YjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba060e1d-9fae-4262-90c1-2e47b15d5750%22%2c%22Oid%22%3a%22c74fd378-3ce7-4d42-a467-2c6444865159%22%7d