Tervetuloa Kauhajoen Metsästysseura Ry:n kesäkokoukseen 31.7.2023 klo 18.00 Erähoville

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Voit osallistua kokoukseen myös etänä Teamsilla

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNiOTBhZmItMjczMy00M2RjLWJjY2UtZmZiYjk5NDc5YzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba060e1d-9fae-4262-90c1-2e47b15d5750%22%2c%22Oid%22%3a%22c74fd378-3ce7-4d42-a467-2c6444865159%22%7d